2-3 / 1992
Breda Čebulj Sajko

Review - Marjan Drnovšek, Od Ljubljane do Ellis Islanda - Otoka solza v New Yorku: 1880 - 1924, Ljubljana, Mladika, 1991, 244 str.The review is published in Slovene language.