1 / 1990
Andrej Vovko

Ocene – Ljubomir Antić, Naše iseljeništvo u Južnoj Americi i stvaranje jugoslovenske države 1918The review was published in Slovene language.