11-12 / 2000

Marcelo Basaldúa, Marta Maffia, Klaus Mehltreter

Izdelava etnografske podatkovne zbirke o skupinah priseljencev in njihovih potomcev v provinci Buenos Aires v Argentini - razen španskih in italijanskih

Priseljenske raziskave se v Argentini že tradicionalno omejujejo na obe večinski narodnosti, špansko in italijansko. Le nekaj antropoloških študij je posvečenih manjšim priseljenskim skupinam. Izkazalo seje, da bo izdelava podatkovne zbirke najboljša osnova za prepoznavanje značilnosti posameznih priseljenskih skupnosti. V članku so prikazane metode in tehnike izdelave podatkovne zbirke s pomočjo vprašalnikov. Končni cilj projekta pa je socialno-kultumi pregled vseh skupin priseljencev in njihovih potomcev v provinci Buenos Aires v Argentini razen španskih in italijanskih.

11-12 / 2000

Marcelo Basaldúa, Marta Maffia, Klaus Mehltreter

Izdelava etnografske podatkovne zbirke o skupinah priseljencev in njihovih potomcev v provinci Buenos Aires v Argentini - razen španskih in italijanskih

Priseljenske raziskave se v Argentini že tradicionalno omejujejo na obe večinski narodnosti, špansko in italijansko. Le nekaj antropoloških študij je posvečenih manjšim priseljenskim skupinam. Izkazalo seje, da bo izdelava podatkovne zbirke najboljša osnova za prepoznavanje značilnosti posameznih priseljenskih skupnosti. V članku so prikazane metode in tehnike izdelave podatkovne zbirke s pomočjo vprašalnikov. Končni cilj projekta pa je socialno-kultumi pregled vseh skupin priseljencev in njihovih potomcev v provinci Buenos Aires v Argentini razen španskih in italijanskih.

11-12 / 2000

Tadeusz Paleczny

Dvoje emigracij - dvoje nacionalizmov: irskoameriški in poljskoameriški nacionalizem v ZDA

Irskoameriški in poljskoameriški nacionalizem sta stopala skozi podobne razvojne faze. Razvila sta se iz homogenega nacionalizma, usmerjenega proti matični skupnosti, prek dvojnega nacionalizma (faza etničnega nacionalizma) do ameriškega (državljanskega) nacionalizma. Prevladujočo smer v razvoju irskega in poljskega tipa nacionalizma v ZDA so spremljale različne vrste ekstremnih nacionalnih ideologij. Članek poskuša predstaviti prevladujočo smer v razvoju irskoameriškega in poljskoameriškega tipa nacionalizma v ZDA.

11-12 / 2000

Tadeusz Paleczny

Dvoje emigracij - dvoje nacionalizmov: irskoameriški in poljskoameriški nacionalizem v ZDA

Irskoameriški in poljskoameriški nacionalizem sta stopala skozi podobne razvojne faze. Razvila sta se iz homogenega nacionalizma, usmerjenega proti matični skupnosti, prek dvojnega nacionalizma (faza etničnega nacionalizma) do ameriškega (državljanskega) nacionalizma. Prevladujočo smer v razvoju irskega in poljskega tipa nacionalizma v ZDA so spremljale različne vrste ekstremnih nacionalnih ideologij. Članek poskuša predstaviti prevladujočo smer v razvoju irskoameriškega in poljskoameriškega tipa nacionalizma v ZDA.

11-12 / 2000

Adam Walaszek

Poljska kot »Obljubljena dežela«: poljskoameriške korporacije in Poljska po prvi svetovni vojni

Članek obravnava vprašanje povratništva iz ZDA v Poljsko po prvi svetovni vojni, posebno en vidik tega povratništva: ideološko motivirano vrnitev organizatorjev približno200 zadrug in korporacij, katerih dejavnosti so prenesli v neodvisno Poljsko. Večina teh poskusov je bila brez uspeha in podoba Poljske kot »Obljubljene dežele« za nekdanje izseljence se je razblinila.

11-12 / 2000

Adam Walaszek

Poljska kot »Obljubljena dežela«: poljskoameriške korporacije in Poljska po prvi svetovni vojni

Članek obravnava vprašanje povratništva iz ZDA v Poljsko po prvi svetovni vojni, posebno en vidik tega povratništva: ideološko motivirano vrnitev organizatorjev približno200 zadrug in korporacij, katerih dejavnosti so prenesli v neodvisno Poljsko. Večina teh poskusov je bila brez uspeha in podoba Poljske kot »Obljubljene dežele« za nekdanje izseljence se je razblinila.

11-12 / 2000

Avgust Horvat

Periodični tisk v povojni slovenski emigrantski skupnosti v Argentini

Po prihodu v Argentino so povojni slovenski izseljenci nadaljevali s publicistično dejavnostjo podobno kot v begunskih taboriščih v Avstriji in Italiji. Zastavili so si visoke cilje. Številne periodične publikacije, ki so jih izdajali v izseljenstvu, so sestavni del njihovih uspešnih prizadevanj, da v tujini ustvarijo del domovine, ki jim je bila odvzeta, in da posredujejo narodne vrednote naslednjim rodovom. Čeprav skupnost ni bila premožna, je svojo publicistiko, tako kot vsa druga področja javnega delovanja, v celoti financirala iz lastnih virov. Kljub veliki zagnanosti pa skupnost ni bila kos ohranitvi tolikšnega števila publikacij niti v gmotnem smislu niti s potrebnim številom intelektualnih prispevkov. Po dobrih 50 letih tudi druga in tretja generacija pri izdajanju slovenske periodike ne stojita ob strani, temveč poskušata ohraniti slovensko dediščino tudi na tem področju, vkolikor se še lahko upirata procesu asimilacije.

11-12 / 2000

Avgust Horvat

Periodični tisk v povojni slovenski emigrantski skupnosti v Argentini

Po prihodu v Argentino so povojni slovenski izseljenci nadaljevali s publicistično dejavnostjo podobno kot v begunskih taboriščih v Avstriji in Italiji. Zastavili so si visoke cilje. Številne periodične publikacije, ki so jih izdajali v izseljenstvu, so sestavni del njihovih uspešnih prizadevanj, da v tujini ustvarijo del domovine, ki jim je bila odvzeta, in da posredujejo narodne vrednote naslednjim rodovom. Čeprav skupnost ni bila premožna, je svojo publicistiko, tako kot vsa druga področja javnega delovanja, v celoti financirala iz lastnih virov. Kljub veliki zagnanosti pa skupnost ni bila kos ohranitvi tolikšnega števila publikacij niti v gmotnem smislu niti s potrebnim številom intelektualnih prispevkov. Po dobrih 50 letih tudi druga in tretja generacija pri izdajanju slovenske periodike ne stojita ob strani, temveč poskušata ohraniti slovensko dediščino tudi na tem področju, vkolikor se še lahko upirata procesu asimilacije.

11-12 / 2000

Cvetka Kocjančič

Psihološko prilagajanje izseljencev

Psihološki problemi izseljencev in njihovo prilagajanje novi deželi so bili predmet številnih sodobnih raziskav na področju psihologije, sociologije in antropologije. Njihova spoznanja sistematično potrjujejo povečano pogostost duševnih obolenj med izseljenci. Ker pa na probleme izseljenstva vplivajo zelo različni dejavniki, ni bilo mogoče dokončno definirati vzroke tega pojava. Upoštevati je namreč treba posameznikovo motivacijo za izselitev, njegove osebnostne značilnosti, obseg in značaj njegovih izgub in osebnih obrambnih strategij, druge travmatične dogodke v zvezi z izselitvijo, odnos priseljenske dežele ter njeno priseljensko politiko itd. Pripadniki vseh treh valov slovenskih priseljencev v Kanado so izkusili različne stopnje kulturnega šoka in pri tem uporabili različne obrambne strategije. Pri vseh treh skupinah pa se ob njihovem soočanju s tesnobo oziroma strahom pred neznanim in nepričakovanim kaže njihova opora na religijo ter na vzajemno pomoč skupnosti v okviru različnih slovenskih organizacij.

11-12 / 2000

Cvetka Kocjančič

Psihološko prilagajanje izseljencev

Psihološki problemi izseljencev in njihovo prilagajanje novi deželi so bili predmet številnih sodobnih raziskav na področju psihologije, sociologije in antropologije. Njihova spoznanja sistematično potrjujejo povečano pogostost duševnih obolenj med izseljenci. Ker pa na probleme izseljenstva vplivajo zelo različni dejavniki, ni bilo mogoče dokončno definirati vzroke tega pojava. Upoštevati je namreč treba posameznikovo motivacijo za izselitev, njegove osebnostne značilnosti, obseg in značaj njegovih izgub in osebnih obrambnih strategij, druge travmatične dogodke v zvezi z izselitvijo, odnos priseljenske dežele ter njeno priseljensko politiko itd. Pripadniki vseh treh valov slovenskih priseljencev v Kanado so izkusili različne stopnje kulturnega šoka in pri tem uporabili različne obrambne strategije. Pri vseh treh skupinah pa se ob njihovem soočanju s tesnobo oziroma strahom pred neznanim in nepričakovanim kaže njihova opora na religijo ter na vzajemno pomoč skupnosti v okviru različnih slovenskih organizacij.