11-12 / 2000

Janja Žitnik Serafin

Dve domovini 1-10 (1990-1999): Bibliografija z izvlečki

Zbrana bibliografija
Bibliografija ocenjenih knjig
Izvlečki

11-12 / 2000

Janja Žitnik Serafin

Dve domovini 1-10 (1990-1999): Bibliografija z izvlečki

Zbrana bibliografija
Bibliografija ocenjenih knjig
Izvlečki

48 / 2018

Aleksej Kalc

Knjižna ocena - Francesca Fauri (ed.), The History of Migration in Europe: Perspectives from Economics, Politics and Sociology

V zadnjih tridesetih letih je v Evropi opaziti vse večje zanimanje za preučevanje migracij. K temu je prispevalo dejstvo, da se je kontinent po drugi svetovni vojni iz izseljenske dežele spremenil v »obljubljeno« deželo, najprej za države južnega Sredozemlja, sčasoma pa za vse širše mednarodno območje. Pojav poziva Evropo na soočenje s prišleki in z njihovo drugačnostjo, hkrati pa ji narekuje poznavanje lastne migracijske preteklosti in premišljevanje o migracijskem pojavu kot sooblikovalcu njene zgodovine in identitete. Pravo poplavo študijske produkcije vse pogosteje spremljajo tudi pregledi dognanj ter premisleki paradigem in epistemoloških vprašanj. Tako je tudi delo, o katerem poročam; nastalo je kot prispevek k preseganju zgolj ekonomističnih tolmačenj migracijskih procesov, ki so v zadnjih 50 letih prevladovali v ekonomski akademski stroki, in k branju migracijskega dogajanja kot kompleksnega součinkovanja materialnih stališč in nematerialnih dejavnikov. Delo združuje prispevke strokovnjakov s področij demografije, ekonomske, družbene in pravne zgodovine, sociologije in politologije, ki razpravljajo o treh tematskih sklopih: o opredelitvi migrantov, o razmerjih med migracijami in politiko ter o povezavi med migracijami in državljanstvom.

48 / 2018

Aleksej Kalc

Knjižna ocena - Francesca Fauri (ed.), The History of Migration in Europe: Perspectives from Economics, Politics and Sociology

V zadnjih tridesetih letih je v Evropi opaziti vse večje zanimanje za preučevanje migracij. K temu je prispevalo dejstvo, da se je kontinent po drugi svetovni vojni iz izseljenske dežele spremenil v »obljubljeno« deželo, najprej za države južnega Sredozemlja, sčasoma pa za vse širše mednarodno območje. Pojav poziva Evropo na soočenje s prišleki in z njihovo drugačnostjo, hkrati pa ji narekuje poznavanje lastne migracijske preteklosti in premišljevanje o migracijskem pojavu kot sooblikovalcu njene zgodovine in identitete. Pravo poplavo študijske produkcije vse pogosteje spremljajo tudi pregledi dognanj ter premisleki paradigem in epistemoloških vprašanj. Tako je tudi delo, o katerem poročam; nastalo je kot prispevek k preseganju zgolj ekonomističnih tolmačenj migracijskih procesov, ki so v zadnjih 50 letih prevladovali v ekonomski akademski stroki, in k branju migracijskega dogajanja kot kompleksnega součinkovanja materialnih stališč in nematerialnih dejavnikov. Delo združuje prispevke strokovnjakov s področij demografije, ekonomske, družbene in pravne zgodovine, sociologije in politologije, ki razpravljajo o treh tematskih sklopih: o opredelitvi migrantov, o razmerjih med migracijami in politiko ter o povezavi med migracijami in državljanstvom.

48 / 2018

Beatrice Mariottini

Knjižna ocena - Natasha King, No Borders: The Politics of Immigration Control and Resistance

Ocena je objavljena na angelških straneh.

48 / 2018

Beatrice Mariottini

Knjižna ocena - Natasha King, No Borders: The Politics of Immigration Control and Resistance

Ocena je objavljena na angelških straneh.

48 / 2018

Justine Grace N. Abrugena

Knjižna ocena - Deirdre McKay, An Archipelago of Care: Filipino Migrants and Global Networks

Ocena je objavljena na angelških straneh.

48 / 2018

Justine Grace N. Abrugena

Knjižna ocena - Deirdre McKay, An Archipelago of Care: Filipino Migrants and Global Networks

Ocena je objavljena na angelških straneh.

48 / 2018

Mateja Sedmak

Identitete in pripadnosti »druge generacije migrantk«

Članek obravnava proces oblikovanja etničnih in kulturnih identitet ter pripadnosti na primeru »migrantk druge generacije« iz nekdanje Jugoslavije v Sloveniji. V njem avtorica poudarja subjektivnost percepcij, kompleksnost identitetnih samoopredeljevanj in vlogo okolja (vrstniških skupina, družine). Obravnava tri tesno povezane, pa vendar ločene teme: težavnost monoetničnega opredeljevanja, dejstvo, da etnične meje ne sovpadajo nujno s kulturnimi, kompleksnost samoopredelitvenega procesa in identitetno mešanost. Članek zanika predpostavko o kulturni asimilaciji »migrantk druge generacije« in kot pomembna dejavnika poudari spol in religijo ter njun »vmesni« položaj.
KLJUČNE BESEDE: kulturna identiteta, etnična identiteta, mešane identitete, druga generacija migrantk, ženske.

48 / 2018

Mateja Sedmak

Identitete in pripadnosti »druge generacije migrantk«

Članek obravnava proces oblikovanja etničnih in kulturnih identitet ter pripadnosti na primeru »migrantk druge generacije« iz nekdanje Jugoslavije v Sloveniji. V njem avtorica poudarja subjektivnost percepcij, kompleksnost identitetnih samoopredeljevanj in vlogo okolja (vrstniških skupina, družine). Obravnava tri tesno povezane, pa vendar ločene teme: težavnost monoetničnega opredeljevanja, dejstvo, da etnične meje ne sovpadajo nujno s kulturnimi, kompleksnost samoopredelitvenega procesa in identitetno mešanost. Članek zanika predpostavko o kulturni asimilaciji »migrantk druge generacije« in kot pomembna dejavnika poudari spol in religijo ter njun »vmesni« položaj.
KLJUČNE BESEDE: kulturna identiteta, etnična identiteta, mešane identitete, druga generacija migrantk, ženske.