9 / 1998

Marjan Drnovšek

Konferenca Zveze evropskih migracijskih ustanov OMAGH - septembra 1997

Vsakoletno srečanje članov AEMI (The Association of European Migration Institutions) je bilo septembra 1997 v Centru za izseljenske študije in muzeju The Ulster American Folk Park v bližini manjšega mesta Omagh na Severnem Irskem. Poleg rednih članov iz Švedske (Švedski izseljenski inštitut), Norveške (Norveški izseljenski muzej), Finske (Inštitut za migracije, Turku), Allanda (Izseljenski inštitut), Velike Britanije (Pomorski muzej, Liverpool), Nemčije (Nemški izseljenski muzej, Bremerhaven, in Zgodovinski izseljenski urad, Hamburg), Italije (Izseljenski muzej, San Marino), Slovenije (Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU) in gostiteljev so se konference udeležili tudi nečlani AEMI, in sicer z enajstih univerz, muzejev in migracijskih inštitutov iz Evrope, predvsem pa iz ZDA in Kanade.

9 / 1998

Marjan Drnovšek

Konferenca Zveze evropskih migracijskih ustanov OMAGH - septembra 1997

Vsakoletno srečanje članov AEMI (The Association of European Migration Institutions) je bilo septembra 1997 v Centru za izseljenske študije in muzeju The Ulster American Folk Park v bližini manjšega mesta Omagh na Severnem Irskem. Poleg rednih članov iz Švedske (Švedski izseljenski inštitut), Norveške (Norveški izseljenski muzej), Finske (Inštitut za migracije, Turku), Allanda (Izseljenski inštitut), Velike Britanije (Pomorski muzej, Liverpool), Nemčije (Nemški izseljenski muzej, Bremerhaven, in Zgodovinski izseljenski urad, Hamburg), Italije (Izseljenski muzej, San Marino), Slovenije (Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU) in gostiteljev so se konference udeležili tudi nečlani AEMI, in sicer z enajstih univerz, muzejev in migracijskih inštitutov iz Evrope, predvsem pa iz ZDA in Kanade.

9 / 1998

Monica Fora, Marta Maffia, Gabriela Morgante

Litovski priseljenci v Argentini

V prispevku so predstavljeni rezultati začetne stopnje raziskave o priseljevanju, adaptaciji in narodni identiteti litovske etnične skupnosti v Argentini.

9 / 1998

Monica Fora, Marta Maffia, Gabriela Morgante

Litovski priseljenci v Argentini

V prispevku so predstavljeni rezultati začetne stopnje raziskave o priseljevanju, adaptaciji in narodni identiteti litovske etnične skupnosti v Argentini.

9 / 1998

Milena Bevc

Potencialno izseljevanje znanstvenikov iz Slovenije sredi devetdesetih let

Emigracija - zlasti najbolj izobraženih - je v večini držav neznan ali pa zelo slabo evidentiran pojav. Članek prikazuje metodologijo in rezultate analize potencialne emigracije slovenskih raziskovalcev z magisterijem ali doktoratom sredi 90. let na podlagi anketiranja posameznikov. Raziskava se je izvajala v okviru mednarodnega projekta o odlivu raziskovalcev iz 10 držav vzhodne in srednje Evrope. Iz več razlogov (uporaba

slučajnostnega vzorčenja, velik vzorec - 1000 raziskovalcev ali 29% »populacije«, velik odziv raziskovalcev - 64%, itd.) so rezultati raziskave za Slovenijo zelo pomembni in uporabni za politiko države na področju raziskovalnega sektorja. Glavni rezultat analize je, daje potencialna zunanja mobilnost slovenskih raziskovalcev visoka v absolutnem in relativnem pogledu (v primerjavi z ostalimi 9 opazovanimi državami) in da je glede

na strukturo te mobilnosti/migracij obseg potencialne izgube »možganov« velik.

9 / 1998

Milena Bevc

Potencialno izseljevanje znanstvenikov iz Slovenije sredi devetdesetih let

Emigracija - zlasti najbolj izobraženih - je v večini držav neznan ali pa zelo slabo evidentiran pojav. Članek prikazuje metodologijo in rezultate analize potencialne emigracije slovenskih raziskovalcev z magisterijem ali doktoratom sredi 90. let na podlagi anketiranja posameznikov. Raziskava se je izvajala v okviru mednarodnega projekta o odlivu raziskovalcev iz 10 držav vzhodne in srednje Evrope. Iz več razlogov (uporaba

slučajnostnega vzorčenja, velik vzorec - 1000 raziskovalcev ali 29% »populacije«, velik odziv raziskovalcev - 64%, itd.) so rezultati raziskave za Slovenijo zelo pomembni in uporabni za politiko države na področju raziskovalnega sektorja. Glavni rezultat analize je, daje potencialna zunanja mobilnost slovenskih raziskovalcev visoka v absolutnem in relativnem pogledu (v primerjavi z ostalimi 9 opazovanimi državami) in da je glede

na strukturo te mobilnosti/migracij obseg potencialne izgube »možganov« velik.

9 / 1998

Jurij Zalokar

Nostalgija in opus Johanna Christopha Biernatzkega

Pisec razpravlja o negativnih in pozitivnih reakcijah na nostalgijo. Ustvarjalni vidik ponazarja z literarnim opusom in religiozno misijo J.C Biernatzkega (1795 - 1840), nemškega pesnika, pisatelja in pastorja poljskega porekla. Kot emigrant tretje generacije je še vedno globoko občutil nostalgijo po Poljski, domovini njegovega starega očeta. Vendar je uspel, de je prodrl globje v svojo bolečino in našel rešitev v realizaciji združujočega bistva življenja.

9 / 1998

Jurij Zalokar

Nostalgija in opus Johanna Christopha Biernatzkega

Pisec razpravlja o negativnih in pozitivnih reakcijah na nostalgijo. Ustvarjalni vidik ponazarja z literarnim opusom in religiozno misijo J.C Biernatzkega (1795 - 1840), nemškega pesnika, pisatelja in pastorja poljskega porekla. Kot emigrant tretje generacije je še vedno globoko občutil nostalgijo po Poljski, domovini njegovega starega očeta. Vendar je uspel, de je prodrl globje v svojo bolečino in našel rešitev v realizaciji združujočega bistva življenja.

9 / 1998

Cvetka Kocjančič

Združevanje kanadskih Slovencev

Prispevek obravnava oblike verskih, socialnih in kulturnih združenj treh glavnih valov slovenskih priseljencev v Kanadi: predvojnih priseljencev, večinoma kmetov, ki so tja prispeli v letih 1924-29, političnih beguncev, ki so se preselili v letih 1948-51, in ekonomskih priseljencev po letu 1956. Članek se doteka tudi političnih in drugih razhajaj med omejenimi tremi skupinami slovenskih priseljencev, ki so pokazali največjo enotnost v času, ko je bila njegova rojstna dežela v krizi, tj. med drugo svetovno vojno in med kratko vojno za neodvisnost Slovenije.

9 / 1998

Cvetka Kocjančič

Združevanje kanadskih Slovencev

Prispevek obravnava oblike verskih, socialnih in kulturnih združenj treh glavnih valov slovenskih priseljencev v Kanadi: predvojnih priseljencev, večinoma kmetov, ki so tja prispeli v letih 1924-29, političnih beguncev, ki so se preselili v letih 1948-51, in ekonomskih priseljencev po letu 1956. Članek se doteka tudi političnih in drugih razhajaj med omejenimi tremi skupinami slovenskih priseljencev, ki so pokazali največjo enotnost v času, ko je bila njegova rojstna dežela v krizi, tj. med drugo svetovno vojno in med kratko vojno za neodvisnost Slovenije.