10 / 1999

Tine T. Kurent

Kaj bo z gradivom profesorja Christiana za monografijo o Louisu Adamiču

IZVLEČEK
Profesorju Henryju A. Christianu je prerana smrt preprečila objavo monografije o življenju in delu Louisa Adamiča. Njegova bogata zapuščina – zbrano gradivo o Adamiču – pa kljub temu predstavlja dragoceno osnovo za nadaljevanje njegovega raziskovalnega dela. Njegovi hčerki Judith Christian in Carolyn Needham sta darovali njegovo gradivo ustanovi Immigration History Research Center (IHRC) na Univerzi v Minnesoti. Professor Rudolph J. Vecoli, direktor IHRC, je poslano gradivo vključil v obstoječi arhiv IHRC in hkrati ustanovil »Sklad Louisa Adamiča in Henryja Christiana za slovenskoameriške študije«. Sklad naj bi podpiral slovenske ali ameriške podiplomske študente pri urejanju slovenskoameriškega gradiva v arhivu IHRC ter pri raziskovanju slovenskoameriške zgodovine in kulture.

10 / 1999

Tine T. Kurent

Kaj bo z gradivom profesorja Christiana za monografijo o Louisu Adamiču

IZVLEČEK
Profesorju Henryju A. Christianu je prerana smrt preprečila objavo monografije o življenju in delu Louisa Adamiča. Njegova bogata zapuščina – zbrano gradivo o Adamiču – pa kljub temu predstavlja dragoceno osnovo za nadaljevanje njegovega raziskovalnega dela. Njegovi hčerki Judith Christian in Carolyn Needham sta darovali njegovo gradivo ustanovi Immigration History Research Center (IHRC) na Univerzi v Minnesoti. Professor Rudolph J. Vecoli, direktor IHRC, je poslano gradivo vključil v obstoječi arhiv IHRC in hkrati ustanovil »Sklad Louisa Adamiča in Henryja Christiana za slovenskoameriške študije«. Sklad naj bi podpiral slovenske ali ameriške podiplomske študente pri urejanju slovenskoameriškega gradiva v arhivu IHRC ter pri raziskovanju slovenskoameriške zgodovine in kulture.

10 / 1999

Michael Stammers

»Raj za delavnega človeka« - angleška zavest o izseljenstvu in Novi Zelandiji v dobi jadrnic

IZVLEČEK
Izseljevanje predstavlja enega najvidnejših pojavov v demografski zgodovini Evrope 19. stoletja, pri čemer je imela Velika Britanija pomembno vlogo. Ocenjujejo, da se je v tem času od skupno 44 milijonov evropskih izseljencev izselilo kar 16 milijonov ljudi z britanskih otokov. Na tako množično izseljevanje je vplivala cela vrsta odbojnih in na drugi strani privlačnih dejavnikov (an. ‘push’ and ‘pull’ factors), kot so brezposelnost na podeželju, porast prebivalstva, rast evropskih kolonij in razvoj parnega transporta. Ne glede na splošne vzroke izseljevanja pa sta posameznike pri njihovi odločitvi za izselitev motivirali predvsem njihovo prepričanje in dojemanje izseljenstva, ki sta bili odvisni od dostopnosti tovrstnih informacij. Te so se pojavljale v različnih oblikah, od spominskih zapisov z obiskov, pisem, knjig, časopisov pa do razgovorov s povratniki. Namen tega prispevka je raziskati, kako so tedanji potencialni izseljenci prihajali v stik z informacijami o Novi Zelandiji in njenih možnostih za priseljevanje.

10 / 1999

Michael Stammers

»Raj za delavnega človeka« - angleška zavest o izseljenstvu in Novi Zelandiji v dobi jadrnic

IZVLEČEK
Izseljevanje predstavlja enega najvidnejših pojavov v demografski zgodovini Evrope 19. stoletja, pri čemer je imela Velika Britanija pomembno vlogo. Ocenjujejo, da se je v tem času od skupno 44 milijonov evropskih izseljencev izselilo kar 16 milijonov ljudi z britanskih otokov. Na tako množično izseljevanje je vplivala cela vrsta odbojnih in na drugi strani privlačnih dejavnikov (an. ‘push’ and ‘pull’ factors), kot so brezposelnost na podeželju, porast prebivalstva, rast evropskih kolonij in razvoj parnega transporta. Ne glede na splošne vzroke izseljevanja pa sta posameznike pri njihovi odločitvi za izselitev motivirali predvsem njihovo prepričanje in dojemanje izseljenstva, ki sta bili odvisni od dostopnosti tovrstnih informacij. Te so se pojavljale v različnih oblikah, od spominskih zapisov z obiskov, pisem, knjig, časopisov pa do razgovorov s povratniki. Namen tega prispevka je raziskati, kako so tedanji potencialni izseljenci prihajali v stik z informacijami o Novi Zelandiji in njenih možnostih za priseljevanje.

10 / 1999

Igor Maver

Irena Birsa: Avstralska pesnica in znanstvenica slovenskega rodu

IZVLEČEK
V članku je analizirano znanstveno in umetniško delo Irene Birsa, ki se je rodila v Avstraliji slovenskim staršem. Spričo svoje prerane smrti leta 1991 raziskovalnega dela s področja slovenske izseljenske skupnosti v Avstraliji, posebej v državi Victoriji, ni uspela dokončati, vendar je leta 1994 posmrtno izšla njena knjiga člankov, esejev in razprav Slovenians in Australia, ki predstavlja dragocen vir podatkov za raziskovalce omenjenega področja. V drugem delu so predstavljene nekatere redke Birsine pesmi, ki obstoje v rokopisu, a so subtilno dovršene in praktično neznane širši publiki.

10 / 1999

Igor Maver

Irena Birsa: Avstralska pesnica in znanstvenica slovenskega rodu

IZVLEČEK
V članku je analizirano znanstveno in umetniško delo Irene Birsa, ki se je rodila v Avstraliji slovenskim staršem. Spričo svoje prerane smrti leta 1991 raziskovalnega dela s področja slovenske izseljenske skupnosti v Avstraliji, posebej v državi Victoriji, ni uspela dokončati, vendar je leta 1994 posmrtno izšla njena knjiga člankov, esejev in razprav Slovenians in Australia, ki predstavlja dragocen vir podatkov za raziskovalce omenjenega področja. V drugem delu so predstavljene nekatere redke Birsine pesmi, ki obstoje v rokopisu, a so subtilno dovršene in praktično neznane širši publiki.

10 / 1999

Irena Milanič

Mary Jugg Molek - Ameriška pisateljica in pesnica slovenskega porekla

IZVLEČEK
Članek predstavlja literarno delo Mary Jugg Molek (1909–1982). Avtorica analizira predvsem poezije Juggove, ki so bile objavljene med leti 1932–1943 v Mladinskem listu–Juvenile, in predstavlja knjigo Immigrant Woman (Priseljenka), objavljeno leta 1976. Avtorica se zaustavlja pri prikazovanju odnosa, ki ga je imela ta pisateljica druge generacije do svojih slovenskih korenin.

10 / 1999

Irena Milanič

Mary Jugg Molek - Ameriška pisateljica in pesnica slovenskega porekla

IZVLEČEK
Članek predstavlja literarno delo Mary Jugg Molek (1909–1982). Avtorica analizira predvsem poezije Juggove, ki so bile objavljene med leti 1932–1943 v Mladinskem listu–Juvenile, in predstavlja knjigo Immigrant Woman (Priseljenka), objavljeno leta 1976. Avtorica se zaustavlja pri prikazovanju odnosa, ki ga je imela ta pisateljica druge generacije do svojih slovenskih korenin.

10 / 1999

Bogdan Kolar

Krajevno društvo K.S.K.J. sv. Jožefa v Bridgeportu v Connecticutu

IZVLEČEK
Med več kot dvesto krajevnimi društvi Kranjsko slovenske katoliške jednote, ki so nastala po Združenih državah, je bilo društvo sv. Jožefa v Bridgeportu in nato v Fairfieldu v Connecticutu tesno povezano s tamkajšnjo slovensko župnijo. V obeh ustanovah so prevladovali slovenski priseljenci iz Prekmurja, kar je tako župniji kot krajevnemu društvu dajalo izvirne značilnosti. Ob ustanovitvi je bilo društvo podporno in zavarovalno. V njegovem sedanjem delovanju prevladujeta družabnost in skrb za ohranjanje slovenskih etničnih značilnosti.

10 / 1999

Bogdan Kolar

Krajevno društvo K.S.K.J. sv. Jožefa v Bridgeportu v Connecticutu

IZVLEČEK
Med več kot dvesto krajevnimi društvi Kranjsko slovenske katoliške jednote, ki so nastala po Združenih državah, je bilo društvo sv. Jožefa v Bridgeportu in nato v Fairfieldu v Connecticutu tesno povezano s tamkajšnjo slovensko župnijo. V obeh ustanovah so prevladovali slovenski priseljenci iz Prekmurja, kar je tako župniji kot krajevnemu društvu dajalo izvirne značilnosti. Ob ustanovitvi je bilo društvo podporno in zavarovalno. V njegovem sedanjem delovanju prevladujeta družabnost in skrb za ohranjanje slovenskih etničnih značilnosti.