42 / 2015

Hila Zaban

Učinki življenjsko-stilskih migracij Judov iz Zahodnih držav na Jeruzalem

IZVLEČEK

Učinki življenjsko-stilskih migracij Judov iz Zahodnih držav na Jeruzalem

Življenjsko-stilske migracije so navadno proučevali v podeželskih ali obalnih turističnih destinacijah, manj pa v mestih. Pričujoča študija proučuje priseljevanje Judov iz Zahodnih držav v Jeruzalem, glavno mesto Izraela. Imigrante z večinoma visokim družbenoekonomskim statusom motivirata ideologija in vera, poleg tega pa so ti migranti ob »prihodu domov« s strani države močno zaželeni. Članek se osredotoča na jeruzalemsko četrt Baka, kjer prebivajo velike skupnosti angleško in francosko govorečih migrantov in prispeva k razumevanju učinkov, ki jih ima življenjsko-stilska migracija na kraje, predvsem na gentrifikacijo, širi pa tudi razumevanje o življenjsko-stilskih migrantih, njihovih motivih in načinu življenja v svojih privzetih državah.

KLJUČNE BESEDE: življenjsko-stilska migracija, gentrifikacija, prihod domov, Jeruzalem, Izrael

42 / 2015

Hila Zaban

Učinki življenjsko-stilskih migracij Judov iz Zahodnih držav na Jeruzalem

IZVLEČEK

Učinki življenjsko-stilskih migracij Judov iz Zahodnih držav na Jeruzalem

Življenjsko-stilske migracije so navadno proučevali v podeželskih ali obalnih turističnih destinacijah, manj pa v mestih. Pričujoča študija proučuje priseljevanje Judov iz Zahodnih držav v Jeruzalem, glavno mesto Izraela. Imigrante z večinoma visokim družbenoekonomskim statusom motivirata ideologija in vera, poleg tega pa so ti migranti ob »prihodu domov« s strani države močno zaželeni. Članek se osredotoča na jeruzalemsko četrt Baka, kjer prebivajo velike skupnosti angleško in francosko govorečih migrantov in prispeva k razumevanju učinkov, ki jih ima življenjsko-stilska migracija na kraje, predvsem na gentrifikacijo, širi pa tudi razumevanje o življenjsko-stilskih migrantih, njihovih motivih in načinu življenja v svojih privzetih državah.

KLJUČNE BESEDE: življenjsko-stilska migracija, gentrifikacija, prihod domov, Jeruzalem, Izrael

42 / 2015

Stefan Kordel, Tobias Weidinger

Nemška zdraviliška mesta kot želeni kraji upokojitve: kako se (pred)upokojenci soočajo s preselitvijo in kako jo ocenjuje lokalno prebivalstvo

IZVLEČEK

Trenutna generacija starejših prizadevanja za samostojen način življenja pogosto izraža s selitvijo na turistične destinacije. Na teh premisah članek analizira nemške (pred)upokojence, ki načrtujejo ali pa so že uresničili medregionalno življenjsko-stilsko migracijo v Bad Fuessing, zdraviliško mesto v južni Nemčiji. Medtem ko so se nedavne študije osredotočale na perspektive življenjsko-stilskih migrantov in njihova življenja pred migracijo in po njej, pričujoči članek dodaja ocene lokalnih prebivalcev, ki nanj gledajo ambivalentno, skozi optiko demografskih sprememb in transformacij zdravstvenega turizma. Članek pri raziskovanju življenjsko-stilskih migracij upošteva ekonomske in družbene implikacije posameznih destinacij, kar pomeni, da upošteva strukture, ki uokvirjajo migracijo.

KLJUČNE BESEDE: turizem, življenjsko-stilske migracije, staranje, regionalni razvoj, Nemčija

42 / 2015

Stefan Kordel, Tobias Weidinger

Nemška zdraviliška mesta kot želeni kraji upokojitve: kako se (pred)upokojenci soočajo s preselitvijo in kako jo ocenjuje lokalno prebivalstvo

IZVLEČEK

Trenutna generacija starejših prizadevanja za samostojen način življenja pogosto izraža s selitvijo na turistične destinacije. Na teh premisah članek analizira nemške (pred)upokojence, ki načrtujejo ali pa so že uresničili medregionalno življenjsko-stilsko migracijo v Bad Fuessing, zdraviliško mesto v južni Nemčiji. Medtem ko so se nedavne študije osredotočale na perspektive življenjsko-stilskih migrantov in njihova življenja pred migracijo in po njej, pričujoči članek dodaja ocene lokalnih prebivalcev, ki nanj gledajo ambivalentno, skozi optiko demografskih sprememb in transformacij zdravstvenega turizma. Članek pri raziskovanju življenjsko-stilskih migracij upošteva ekonomske in družbene implikacije posameznih destinacij, kar pomeni, da upošteva strukture, ki uokvirjajo migracijo.

KLJUČNE BESEDE: turizem, življenjsko-stilske migracije, staranje, regionalni razvoj, Nemčija

42 / 2015

Nick Osbaldiston

Sociološkokulturni pogled na življenjsko-stilske migracije

IZVLEČEK

Temeljna premisa življenjsko-stilskih migracij je, da ideali, ki jih motivirajo, torej iskanje boljšega življenja, niso homogeni za vse skupine in kontekste. V nasprotju z drugimi raziskovanji migracij, so življenjsko-stilske migracije proučevane skozi kontekst kulture; udeleženci izhajajo pri osmišljanju svoje izkušnje iz različnih kulturnih struktur. Članek proučuje pripovedi udeležencev življenjsko-stilske migracije v Avstraliji. Pripovedi zajemajo tri širše teme: kritiko potrošništva, nostalgijo in vzdrževanje meja. Gledano skozi sociološko lečo to izkazuje fleksibilnost koncepta življenjsko-stilskih migracij in uporabnost sociologije kulture pri nadaljnji razlagi tega pojava.

KLJUČNE BESEDE: sociologija kulture, življenjsko-stilske migracije, čas, nostalgija, kulturne meje

42 / 2015

Nick Osbaldiston

Sociološkokulturni pogled na življenjsko-stilske migracije

IZVLEČEK

Temeljna premisa življenjsko-stilskih migracij je, da ideali, ki jih motivirajo, torej iskanje boljšega življenja, niso homogeni za vse skupine in kontekste. V nasprotju z drugimi raziskovanji migracij, so življenjsko-stilske migracije proučevane skozi kontekst kulture; udeleženci izhajajo pri osmišljanju svoje izkušnje iz različnih kulturnih struktur. Članek proučuje pripovedi udeležencev življenjsko-stilske migracije v Avstraliji. Pripovedi zajemajo tri širše teme: kritiko potrošništva, nostalgijo in vzdrževanje meja. Gledano skozi sociološko lečo to izkazuje fleksibilnost koncepta življenjsko-stilskih migracij in uporabnost sociologije kulture pri nadaljnji razlagi tega pojava.

KLJUČNE BESEDE: sociologija kulture, življenjsko-stilske migracije, čas, nostalgija, kulturne meje

42 / 2015

Michaela Benson

Življenjsko-stilske migracije: od trenutnega stanja k prihodnosti področja raziskovanja

IZVLEČEK

Uvodni članek prinaša pregled najpomembnejših tem, s katerimi se ukvarjajo raziskave življenjsko-stilskih migracij, in tako prispevke v pričujoči posebni številki umešča v širše področje in dokazuje njihovo inovativnost. Osvetljuje tudi dolgotrajno zanimanje za subjektivnosti migrantov, kulturne naracije kraja in migracije, in to skupaj s konsistentnim fokusom na razumevanje strukturnih pogojev, ki promovirajo in olajšujejo življenjsko-stilsko migracijo. Pregled omenjene raziskave predstavlja nestrokovnemu bralstvu in organizira teoretska in konceptualna vprašanja, ki se ob tem pojavljajo.

KLJUČNE BESEDE: življenjsko-stilske migracije, migrantske subjektivnosti, kulturni imaginariji, migracije in družbena transformacija

42 / 2015

Michaela Benson

Življenjsko-stilske migracije: od trenutnega stanja k prihodnosti področja raziskovanja

IZVLEČEK

Uvodni članek prinaša pregled najpomembnejših tem, s katerimi se ukvarjajo raziskave življenjsko-stilskih migracij, in tako prispevke v pričujoči posebni številki umešča v širše področje in dokazuje njihovo inovativnost. Osvetljuje tudi dolgotrajno zanimanje za subjektivnosti migrantov, kulturne naracije kraja in migracije, in to skupaj s konsistentnim fokusom na razumevanje strukturnih pogojev, ki promovirajo in olajšujejo življenjsko-stilsko migracijo. Pregled omenjene raziskave predstavlja nestrokovnemu bralstvu in organizira teoretska in konceptualna vprašanja, ki se ob tem pojavljajo.

KLJUČNE BESEDE: življenjsko-stilske migracije, migrantske subjektivnosti, kulturni imaginariji, migracije in družbena transformacija

42 / 2015

Michaela Benson, Nataša Rogelja

Uvodnik

Prispevek je objavljen v angleškem jeziku.

42 / 2015

Michaela Benson, Nataša Rogelja

Uvodnik

Prispevek je objavljen v angleškem jeziku.