13 / 2001

Dean Ceglar

Book Reviews - MATJAŽ KLEMENČIČ, Jurij Trunk med Koroško in Združenimi državami Amerike ter zgodovina slovenskih naselbin v Leadvillu, Kolorado, in v San Franciscu, Kalifornija, Celovec - Ljubljana - Dunaj: Mohorjeva založba, 1999, 509 str.

Book Reviews is published in SLO pages.

13 / 2001

Dean Ceglar

Book Reviews - MATJAŽ KLEMENČIČ, Jurij Trunk med Koroško in Združenimi državami Amerike ter zgodovina slovenskih naselbin v Leadvillu, Kolorado, in v San Franciscu, Kalifornija, Celovec - Ljubljana - Dunaj: Mohorjeva založba, 1999, 509 str.

Book Reviews is published in SLO pages.

13 / 2001

Aleksej Kalc

Book Reviews - Ezuli, optanti, izseljenci..., Annales, Analiza istrske in mediteranske študije, Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 10/2000, 1(20), str. 165-252; 2(22), str. 357-418.

Book Reviews is published on SLO pages.

13 / 2001

Aleksej Kalc

Book Reviews - Ezuli, optanti, izseljenci..., Annales, Analiza istrske in mediteranske študije, Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 10/2000, 1(20), str. 165-252; 2(22), str. 357-418.

Book Reviews is published on SLO pages.

11-12 / 2000

Andrej Vovko

Book Reviews - Knjižna ocena - Ferdo Gestrin, Slovanske migracije v Italijo, Ljubljana: Slovenska matica, 1998, 295 str.

Book Reviews is published on SLO pages.

11-12 / 2000

Andrej Vovko

Book Reviews - Knjižna ocena - Ferdo Gestrin, Slovanske migracije v Italijo, Ljubljana: Slovenska matica, 1998, 295 str.

Book Reviews is published on SLO pages.

11-12 / 2000

Jernej Mlekuž

Book Review - Darko Friš (zbral, napisal uvod in opombe), Korespondenca slovenskih katoličanov v ZDA med leti 1882-1924, Viri, št. 14, Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 1999, 326 str.

Book Reviews is publishked on SLO pages.

11-12 / 2000

Jernej Mlekuž

Book Review - Darko Friš (zbral, napisal uvod in opombe), Korespondenca slovenskih katoličanov v ZDA med leti 1882-1924, Viri, št. 14, Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 1999, 326 str.

Book Reviews is publishked on SLO pages.

11-12 / 2000

Veronika Ferfolja

Book Reviews - Breda Čebulj Sajko, Razpotja izseljencev: Razdvojena identiteta avstralskih Slovencev, Ljubljana: Založba ZRC, 2000, 140 pp.

With this publication Čebulj-Sajko has made another important contribution to the hitherto little researched lives and identities of post WWII Slovene immigrants in Australia. This publication comprises the second part of her PhD thesis, Posledice »dvojne identitete« v vsakdanjem življenju avstralskih Slovencev. The first part waspublished in 1999 as Etnologija in izseljenstvo and was, by her own description, a »survey and analysis of published ethnological texts on Slovene em igration between 1926 and 1993, and simultaneously an introduction into the autobiographic method connected with this topic« (Razpotja izseljencev, p. 133). Razpotja izseljencev is an »on-the-ground« exam ination of how »double-ethnic identity« has manifested among Slovenian immigrants in Australia.

11-12 / 2000

Veronika Ferfolja

Book Reviews - Breda Čebulj Sajko, Razpotja izseljencev: Razdvojena identiteta avstralskih Slovencev, Ljubljana: Založba ZRC, 2000, 140 pp.

With this publication Čebulj-Sajko has made another important contribution to the hitherto little researched lives and identities of post WWII Slovene immigrants in Australia. This publication comprises the second part of her PhD thesis, Posledice »dvojne identitete« v vsakdanjem življenju avstralskih Slovencev. The first part waspublished in 1999 as Etnologija in izseljenstvo and was, by her own description, a »survey and analysis of published ethnological texts on Slovene em igration between 1926 and 1993, and simultaneously an introduction into the autobiographic method connected with this topic« (Razpotja izseljencev, p. 133). Razpotja izseljencev is an »on-the-ground« exam ination of how »double-ethnic identity« has manifested among Slovenian immigrants in Australia.