Marjan Drnovšek

Emigration of Slovene Women from the Historical Viewpoint

Marjan Drnovšek

Book Review - Dorica Makuc, Aleksandrinke, Goriška Mohorjeva družba,Gorica 1993, 171 str.

Marjan Drnovšek

Book Review - Slovene Studies. Journal of the Society for Slovene Studies, Volume 14, number 2, 1992 [published Septem ber 19941 Bloomington, Indiana

Marjan Drnovšek

Slovene emigrant societies in western European countries between the World Wars

Marjan Drnovšek

Memorandum of the Yugoslav Emigrants ’Catholic Campaign from Aumetz, France (1931)

Marjan Drnovšek

Konferenca Zveze evropskih migracijskih ustanov OMAGH - septembra 1997

Marjan Drnovšek

Zgodovina izseljencev ni zgodovina naroda

Marjan Drnovšek

Book Review - Polona Šega, Slovenski kostanjarji na Dunaju: Prebivalci nekdanjega velikolaškega okraja kot kostanjarji v cesarskem mestu (Seidlova zbirka, 19. knjiga). Dolenjska založba & Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Novo mesto 1997, 119 str.

Marjan Drnovšek

Slovene Emigration Material: A Round Table, Ljubljana, 31 May 2000

Marjan Drnovšek

Slovenian Communist Party’s Treatment of Political Emigration Before 1991